Hinatara excisa (Konow, 1885)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Grote, voldiepe blaasmijn in een bladlob. De mijn begint in de spits. Verpopping buiten de mijn. Mijn in het zeer jonge voorjaarsblad.

mine Large, full depth blotch in a leaf segment. The mine begins at the very tip. Pupation external. Mines in the very tender leaves of early spring.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer monspessulanum, pseudoplatanus.

A. monspessulanum is de primaire waardplant; nooit op A. campestre Liston (2007b).

A. monspessulanum is the primary hostplant; never on A. campestre Liston (2007b).

fenologie Larven in het vroege voorjaar.

phenology Larvae in early spring.

BENELUX

BE waargenomen (Boevé ea, 2009a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Boevé ao, 2009a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Zuid-Duitsland, Tsjechië, Zwitserland, Oostenrijk.

distribution within Europe Southern Germany, Czechia, Switzerland, Austria.

larve Liston (2007b) geeft een foto.

larva Liston (2007b) gives a picture.

opmerkingen Mijnen alleen op planten die diep in de schaduw staan, op noordhellingen en in ravijnen (Liston, 2007b).

notes Mines only in plants growing in deep shade, on north slopes and in ravines (Liston, 2007b).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (1998a), Blank ao (1998a), (Boevé ao, 2009a), Koch (1993a), Liston (1995b, 2007b), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

29/06/2014