Hoplocampa testudinea (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Malus domestica, Loenen ge © Arnold Grosscurt

Hoplocampa testudinea: mine on Malus domestica

Malus domestica, Loenen ge © Arnold Grosscurt

mijn ovipositie in de jonge vrucht, juist onder de kelkslippen. De jonge larve maakt een gang vlak onder de epidermis. Als de appel groeit scheurt de epidermis boven de gang, en vormt zich een langgerekt litteken. Na enkele dagen verhuist de larve naar een belendende vrucht en boort zich daar een gang naar het klokhuis, waar hij de zaden vreet; dit wordt enige malen herhaald. Appels met een litteken blijven aan de boom, de latere aangeboorde appels vallen af. Overwintering en daarna verpopping in de grond.

mine oviposition in a young fruit, just below the calice segments. The young larva makes a gallery just below the epidermis. When the apple grows the epidermis covering the gallery ruptures and an elongated scar is formed. After several days the lara moves to a nearby fruit and bores a gallery down to the ovary, where de seeds are devoured; this is repeated several times. Scarred apples remain in the three, the later bored ones fall off. Overwintering and subsequent pupation in the soil.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monofaag

Malus domestica.

fenologie gangen worden gevormd in eind april, begin mei.

phenology galleries are made in end-April, early May.

BENELUX

alle Benelux-landen (Fauna Europaea, 2015).

BENELUX

all Benelux countries (Fauna Europaea, 2015).

verspreiding binnen Europa vrijwel heel Europa, ontbreekt in Ierland en het Midellandse-Zeegebied (Fauna Europaea, 2015).

distribution within Europe almost all odf Europe, but not in Ireland and the Mediterranean Region (Fauna Europaea, 2015).

larve lichaam wit, kop en anaal segment glanzend zwartbruin.

larva body white, head and anal segment shining black

opmerkingen de appel-zaagwesp is een belangrijke plaag in de fruitteelt. De frass in de boorgang is vochtig, en heeft een kenmerkende geur, wat een onderscheid vormt met de fruitmot, Cydia pomonella, met droge en reukloze frass.

notes the apple sawfly is an important orchard pest. The frass is moist and has a characteristic smell, distinguishing the damage from that by the codling moth, Cydia pomonella, with dry and odourless frass.

literatuur

references

Miles (1932a), Petherbridge (1928a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Robbins (1991a).

07/12/2015