Pseudodineura clematidis (Hering, 1924)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Grote, voldiepe, primaire blaasmijn, beginnend als een kort een zeer snel wijder wordend gangetje dat ontspringt aan de bladrand. Frass in dikke zwarte klompen. De larve kan de mijn verlaten en elders herbeginnen. Verpopping buiten de mijn.

mine Large, full depth, primary blotch that begins with a very short and quickly widening corridor starting at the leaf margin. Frass in thick black lumps. The larva can vacate its mine and restart elsewhere. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly mnophagous

Clematis alpina.

fenologie Volgroeide larven in midden juni - midden augustus (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

phenology Full grown larvae in mid-July - mid-August (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Zwitserland, Oostenrijk (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Germany, Poland, Switzerland, Austria (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Lorenz & Kraus (1957a).

larva Described by Lorenz & Kraus (1957a).

opmerkingen Bedreigde soort (Taeger ea, 1998a).

notes Endangered species (Taeger ao, 1998a).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Blank ao (1998a), Buhr (1941a), Hartig (1939a), Hering (1931f, 1957a), Liston (1995b, 2007b), Lorenz & Kraus (1957a), Maček (1999a), Michalska Myssura & Walczak (2010a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Scobiola-Palade (1974a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

29/06/2014