Pseudodineura heringi (Enslin, 1921)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Kort gangetje aan de bladrand, dat zich snel in de richting van de bladtop verbreedt tot een grote blaas. Frass in talkrijke zwarte klompen. Verpopping buiten de mijn.

mine Short corridor at the leaf margin that quickly widens towards the leaf tip and and becomes a large blotch. Frass in numerous black lumps. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narowly monophagous

Anemone sylvestris.

fenologie Larven in mei, juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May, June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Estland, over Duitsland en Polen, tot Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Estonia, over Germany and Poland, to Italy (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Beiger (1970a), Blank ao (1998a), Buhr (1941a), Hering (1925b, 1957a), Liston (1995b, 1006a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Starý (1930a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

12/03/2017