Pseudodineura mentiens (CG Thomson, 1871)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Zeer doorzichtige voldiepe blaasmijn die begint aan de bladrand -daar een frassprop- en uiteindelijk een goed deel van een blad innemend. Verpopping na het verlaten van de mijn.

mine Very transparant full depth blotch that starts at the leaf margin (there a clump of frass), that finally occupies a major part of the leaf. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rannculaceae, monofaag

hostplants: Rannculaceae, monophagous

Hepatica nobilis, transsilvanica.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Engeland tot Polen (Liston & Blank, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Pyrenees, Italy and Romania, and from Britain to Poland (Liston & Blank, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

opmerkingen Hering (1957a) noemt de soort zeer gewoon, ook in tuinen en parken en Liston & Blank (2006a) noemen hem in Schotland zelfs een schadelijke soort in tuinen. Daarom een soort om naar uit te kijken, zeker in België, waar H. nobilis nog juist inheems is.

notes Hering (1957a) calls the species very common, also in gardens and parks, and Liston & Blank (2006a) even describe it as a minor horticultural pest in Scotland. Therefore a species to be on the lookout for, especially in Belgium, where H. nobilis is still just native.

literatuur

references

Ahr (1966a), Altenhofer (2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a, 1964a), Hartig (1939a), Hering (1924b, 1925b, 1929a, 1957a), Huber (1969a), Kulfan (2004a), Liston (1995b, 2006a), Liston & Blank (2006a), Liston & Späth (2004a), Lorenz & Kraus (1957a), Maček (1999a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a), Michna (1975a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Sønderup (1949a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a), Wahlgren (1944a, 1951a, 1963a).

12/03/2017