Pseudodineura parvula (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Voldiepe blaasmijn, gewoonlijk een enkee bladslip innemend. Frass in verspreide korrels.

mine Full depth blotch, usually occupying one leaf segment. Frass in dispersed grains.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Pulsatilla grandis, patens, pratensis, vulgaris.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Belgiƫ, Duitsland en Zwitserland, en verder oostwaarts (Taeger, Blank & Liston, 2006a; Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Belgium, Germany and Switzerland, and eastwards from there (Taeger, Blank & Liston, 2006a; Fauna Europaea, 2009).

opmerkingenHet optreden van deze uitgesproken oostelijke soort in Belgiƫ is verbazend, temeer daar Pulsatilla daar in het wild nauwelijks voorkomt.

Vanuit Duitsland zijn geen waarnemingen bekend na 1930 (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

notes The occurrence of this strongly eastern species in Belgium is surprsing, the more so because Pulsatilla hardly occurs there in the wild.

From Germany no records are known later than 1930 (Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

literatuur

references

Ahr (1966a), Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Blank ao (1998a), Hering (1957a), Liston (1995b), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Scobiola-Palade (1974a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

02/02/2017