Scolioneura tirolensis (Enslin, 1914)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Een grote, voldiepe blaasmijn die aan de bladrand begint, en tenslotte een groot deel van het blad inneemt. Verpopping buiten de mijn.

mine A large, full depth blotch that starts at the leaf margin, finally occupying a large part of the leaf. Pupation external.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, caprea, foetida, helvetica, myrsinifolia, waldsteiniana.

verspreiding binnen Europa Alpen, 800-2300 m (Liston, 2007b).

distribution within Europe Alps, 800-2300 m (Liston, 2007b).

larve afgebeeld door Liston (2007b). Zoals bij alle soorten van het geslacht hebben de abdomenssegmenten lateraal een reeks opvallende zwarte vlekjes.

larva illustrated by Liston (2007b). Like all species of the genus, the larva has a row of conspicuous black spots laterally on the abdominal segments.

opmerkingen Hering (1957a) kent deze soort niet, en zijn beschrijving van de mijn van Fenusella wuestnei betreft daarom mogelijk een mix van beide soorten.

notes Hering (1957a) didn't know this species, and his description of the mine of Fenusella wuestnei may therefore refer to a mix of both species.

literatuur

references

Altenhofer (2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Blank & Taeger (1998a), Hering (1957a), Liston (1993b, 1995b, 2007b), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Blank & Liston (2006a).

29/06/2014