Acalyptris lesbia van Nieukerken & Hull, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Limonium gmelinii, Lesbos; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris lesbia mines

Limonium gmelinii, Lesbos; uit van Nieukerken (2007a)

idem

Acalyptris lesbia mines

same

mijn Ei aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een voldiepe gang, vooral in het begin sterk gekronkeld, vaak zelfs gespiraliseerd. Frass in een onderbroken bruine centrale lijn, ongeveer half ze breed als de gang. Verpopping extern, uitgang in de bovenepidermis.

mine Egg on either side of leaf. Mine a full depth gallery, starting much contorted, often spirally. Frass in a brown, broken, central line, about half the width of the gallery. Pupation external, exit on leaf upperside.

waardplanten: Plumbaginaceae, monofaag

hostplants: Plumbaginaceae, monophagous

Limonium gmelinii.

verspreiding binnen Europa Lesbos.

distribution within Europe Lesvos.

pop In een witte cocon, meestal aan de anderzijde van het blad.

pupa In a white cocoon, generally spun on leaf underside.

literatuur

references

van Nieukerken (2007a).

05/07/2010