Acalyptris limonii Z & A Laštuvka,1998

Lepidoptera, Nepticulidae

Limonium vulgare, Griekenland; uit Z & A Laštuvka (1998a)

Acalyptris limonii mines

Limonium vulgare, Greece; from Z & A Laštuvka (1998a)

Limonium sp.; A. limonii of maritima, Griekeland; uit van Nieukerken (2007a)

Limonium sp.; A. limonii or maritima, Greece; from van Nieukerken (2007a)

mijn Ovipositie aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een gang van begin tot eind, aanvankelijk sterk gekronkeld, vaak gespiraliseerd, uiteindelijk voldiep, en minder gekronkeld. Frass in een centrale onderbroken lijn. Verpopping buiten de mijn, boognede in de bovenepidermis. Verpopping in een witte cocon, meestal gesponnen aan de onderzijde van het blad, tegen een nerf.

mine Egg on either side of leaf. Mine a gallery throughout, starting much contorted, often spirally, later full-depth with narrow broken frass, running more straight through leaf. Pupation external, exit slit in upper epidermis. Pupa in a white cocoon, mostly spun against a vein at the underside of the leaf.

waardplanten: Plumbaginaceae, monofaag

hostplants: Plumbaginaceae, monophagous

Limonium vulgare.

fenologie Larven waargenomen in midden juni.

phenology Larvae observed in mid-June.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Kroatië; kusten van de Adriatische, Ionische en Aegeische Zee.

distribution within Europe Greece, Croatia; coasts of Adriatic, Ionian and Aegean Seas.

literatuur

references

Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (2007a).

05/07/2010