Acalyptris loranthella (Klimesch, 1937)

Lepidoptera, Nepticulidae

Loranthus europaeus, Tsjechië; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris loranthella mines

Loranthus europaeus, Czechia; from van Nieukerken (2007a)

mijn In verband met de bladdikte is de mijn oppervlakkig; ei, mijn en boogsnede aan dezelfde kant, hetzij bovenzijdig, dan wel onderzijdig. De mijn is een gang, vooral aanvankelijk vaak vrij sterk gekronkeld, waardoor plaatselijk een secundaire blaas kan ontstaan. Frass bruinig, aanvankelijk in een onderbroken smalle lijn, later verspreid of in onduidelijke boogjes, de helft to een derde van de breedte van de gang innenemend.

mine In connection with the thickness of the leaf, the mine is superficial: egg, mine and exit at the same side, either upper-surface or lower-surface. The mine is a corridor, often somewhat contorted, especially near the start, where secondary blotches may be formed. Frass brownish, initially in a narrow broken line, more dispersed or weakly coiled later, when it occupies one half to one third of the width of the corridor.

waardplanten: Loranthaceae, monofaag

hostplants: Loranthaceae, monophagous

Loranthus europaeus.

fenologie Bivoltien, larven in juni en september-october.

phenology Bivoltine, larvae in June and September - October.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië tot Sicilië en Griekenland, en van Italië tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Czechia to Sicily and Greece, and from Italy to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Geel, ligt ruggelings in de mijn. Beschreven door van Nieukerken (2007a).

larva Yellow, lying venter-upwards in the mine. Described by van Nieukerken (2007a).

pop In een roodbruine cocon.

pupa In a reddish brown cocoon.

synoniemen Nepticula, Stigmella, Weberina loranthella.

synonyms Nepticula, Stigmella, Weberina loranthella.

literatuur

references

Drăghia (1968b, 1972a), Hering (1957a), Kasy (1969a, 1987a), Klimesch (1037a, 1948a, 1958c), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a), van Nieukerken (1986a, 2007a), Skala (1939a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

15/01/2017