Acalyptris maritima A & Z Laštuvka, 1997

Lepidoptera, Nepticulidae

Limonium sp.; A. limonii of maritima, Griekeland; uit van Nieukerken (2007a)

Limonium sp.; A. limonii or maritima, Greece; from van Nieukerken (2007a)

mijn Ei aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een voldiepe gang, vooral in het begin sterk gekronkeld, vaak zelfs gespiraliseerd. Frass in een onderbroken bruine centrale lijn, ongeveer half ze breed als de gang. Verpopping extern, uitgang in de bovenepidermis.

mine Egg on either side of leaf. Mine a full depth gallery, starting much contorted, often spirally. Frass in a brown, broken, central line, about half the width of the gallery. Pupation external, exit on leaf upperside.

waardplanten: Plumbaginaceae, monofaag

hostplants: Plumbaginaceae, monophagous

Limonium vulgare.

fenologie Tenminste drie generaties.

phenology At least three generations.

verspreiding binnen Europa Kustgebied van Adriatische en Aegeische Zee.

distribution within Europe Coastal regions of Adriatic and Aegean Sea.

larve Geel.

larva Yellow.

pop In een witte cocon, meestal aan de anderzijde van het blad.

pupa In a whitish cocoon, generally spun on leaf underside.

literatuur

references

A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (2007a).

05/07/2010