Acalyptris pistaciae van Nieukerken, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Pistacia terebinthus, Griekenland, Délfi (NB de blazige mijnen met veel frass zijn Ectoedemia terebinthivora); uit van Nieukerken (2007a).

Acalyptris pistaciae mines

Pistacia terebinthus, Greece, Délfi (NB the blotchy mines with much frass are Ectoedemia terebinthivora); from van Nieukerken (2007a).

detail

Acalyptris pistaciae mines

detail

Pistacia lentiscus, Cyprus; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris pistaciae mine

Pistacia lentiscus, Cyprus; from van Nieukerken (2007a)

Pistacia lentiscus, Griekenland, Athene © Steve Wullaert

Acalyptris pistaciae: mine on Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus, Greece, Athens © Steve Wullaert

Pistacia lentiscus, Griekenland, Lesbos, Krátigos

Acalyptris pistaciae mine

Pistacia lentiscus, Greece, Lesbos, Krátigos

mijn Op Pistacia lentiscus zijn de mijnen niet te onderscheiden van die van Acalyptris minimella. Bij P. terebinthus met zijn grotere en dunnere bladeren bestaat de mijn uit een niet sterk kronkelende, zich geleidelijk verbredende gang, waar de frass vrijwel nergens de complete gangbreedte vult (van Nieukerken, 2007a).

mine On Pistacia lentiscus the mines cannot be distinguished from those of Acalyptris minimella. On P. terebinthus with its larger and thinner leaves the mine consists of a not strongly contorted corridor that gradually widens, with frass that almost nowhere fills the entire width (van Nieukerken, 2007a).

waardplanten: Anacardiaceae, monofaag

hostplants: Anacardiaceae, monophagous

Pistacia lentiscus, terebinthus.

fenologie Meer dan één generatie per jaar (van Nieukerken, 2007a).

phenology More than one generation per year (van Nieukerken, 2007a).

verspreiding binnen Europa Oostelijk Middellandse Zee-gebied, van (ongeveer) Noord-Griekeland tot Cyprus, Turkije en Israel (van Nieukerken, 2007a).

distribution within Europe Eastern Mediterranean, from (roughly) northern Greece to Turkey, Cyprus and Israel (van Niekerken, 2007a).

larve Geel.

larva Yellow.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Gustafsson (1981a), van Nieukerken (1986a, 2007a), Skala (1939a).

03/07/2014