Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934)

Lepidoptera, Nepticulidae

Platanus acerifolia, France, Pyrénées-Orientales; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris platani mines

Platanus acerifolia, France, Pyrénées-Orientales; from van Nieukerken (2007a)

Platanus acerifolia, Portugal, Coimbra, botanische tuin © Paul van Wielink

Acalyptris platani: mine on Platanus acerifolia

Platanus acerifolia, Portugal, Coimbra, botanical garden © Paul van Wielink

zelfde mijn in doorzicht

Acalyptris platani: mine on Platanus acerifolia

same mine, lighted from behind

mijn Ei aan de bladonderzijde, meestal nabij een nerf. Vandaar begint een lange kronkelende voldiepe gangmijn. Frasslijn vers groenig, later bruin, heel variabel van breedte; frass deels in boogjes. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis (van Nieukerken, 2007a).

mine Egg at the leaf underside, usually next to a vein. From there starts a long, winding, full depth corridor. Frass line greenish when fresh, brown later, very variable in width; frass partly coiled. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis (van Nieukerken, 2007a).

waardplanten: Platanaceae, monofaag

hostplants: Platanaceae, monophagous

Platanus acerifolia, orientalis.

fenologie Larven in juni-juli en october-november (Johansson ea, 1990a).

phenology Larven in June - July and October - November (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008); een vermelding door Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) werd spoedig daarna herroepen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2003a).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008); a report by Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) was retracted later (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2003a).

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa, van Frankijk en het Iberisch Schiereiand tot Griekenland en Rhodos (Fauna Europaea, 2008);de Krim (Stonis & Remeikis). In Frankrijk noordelijk tot Parijs (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a).

distribution within Europe Southern Europe, from France and the Iberian Peninsula to Greece and Rhodes (Fauna Europaea, 2008); Crimea (Stonis & Remeikis). In France as far north as Paris (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a).

larve Geel, kop bruin.

larva Yellow, head brown.

synoniemen Niepeltia, Trifurcula platani.

synonyms Niepeltia, Trifurcula platani.

literatuur

references

Johansson ao (1990a), Klimesch (1940a, 1950c, 1978b), Klimesch & Skala (1936b), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b, 2003a), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a), Lhomme (1934c), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (2007a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Stonis & Remeikis (2011a).

08/04/2017