Acalyptris staticis (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Nepticulidae

Limonium pectinatum, Tenerife, Puerto de la Cruz; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris staticis mine Acalyptris staticis mines

Limonium pectinatum, Tenerife, Puerto de la Cruz; from van Nieukerken (2007a)

Limonium pectinatum, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Acalyptris staticis mine

Limonium pectinatum, Teneriffa; from Klimesch (1977a)

mijn Ovipositie aan de onderzijde van het blad. De mijn is een darmachtig georganiseerde gangmijn. Het eerste deel is interparenchymaal, groen op doorzicht; verderop is de gang voldiep.

mine Ovipoosition at the underside of the leaf. The mine is an intestine-like organised corridor. The fist part is interparenchymatous, green when lighted from behind; the later section is full-depth.

waardplanten: Plumbaginaceae, monofaag

hostplants: Plumbaginaceae, monophagous

Limonium pectinatum.

fenologie Waarschijnlijk verscheidene generaties per jaar.

phenology Probably several generations per year.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

larve Geel.

larva Yellow.

synoniemen Stigmella staticis.

synonyms Stigmella staticis.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1977a), van Nieukerken (1986a), 2007a), Skala (1939a) .

04/07/2010