Acentria ephemerella (Denis & Schifferm├╝ller, 1775)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Een deel van de larven die uit het ei komen leeft korte tijd als boorder in de stengel of hoofdnerf; daarna leven ze vrij. Wanneer de bladvorm het toelaat leven ze in een met spinsel vastgezette omgeslagen bladrand; ook kunnen ze een paar blaadjes tot een transporteerbare koker vormen. De larve is volledig aquatisch. Een echte mineerder is het niet, maar de soort is door Hering (1957a) opgenomen in zijn overzichtwerk.

mine Some of the larvae that hatch live for a short while as borer in the stem or midrib; later they live free. When the shape of the leaf is suitable they live in a folded laef margin, secured with silk; thy also can use two or three leves to makes themselves a transportable case. The larva is fully aquatic. It is no real miner, but the species has been included in Hering's (1957a) compilation.

waardplanten: Altingiaceae, Ceratophyllaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae; nauw polyfaag

hostplants: Ceratophyllaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae; narrowly polyphagous

Ceratophyllum demersum; Elodea canadensis; Myriophyllum spicatum; Potamogeton lucens, perfoliatus; Stuckenia pectinata.

Niet op Elodea nuttallii (Gross ea, 2002a).

Not on Elodea nuttallii (Gross ao, 2002a).

fenologie Minerende larven in september (Hering, 1957a). De larve overwintert in een hibernaculum in een submers stengeldeel.

phenology Mining larvae in September (Hering, 1957a). The larva hibernates, in a hibernaculum in a submerged stem.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, uitgezonderd IJsland en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Throughout Europe, except Iceland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2011).

larve Doorzichtig-wittig, kopkapsel zwart. Zie ook Passoa (1988a), Vallenduuk & Cuppen (2004a).

larva Transparant-whitish, head capsule black. See also Passoa (1988a), Vallenduuk & Cuppen (2004a).

synoniemen Acentropus niveus (Olivier, 1791).

synonyms Acentropus niveus (Olivier, 1791).

opmerkingen De soort speelt een rol bij de biologische bestrijding van plaagvormende, geïntroduceerde waterplanten.

notes The species plays a role in the biological control of introduced pest water plants.

literatuur

references

Berg (1941a), Corley, Marabuto, Maravalhas, Pires & Cardoso (2008a), Gross, Feldbaum & Choi (2002a), Hering (1957a), Miler (2008a), Passoa (1988a), Vallenduuk & Cuppen (2004a).

11/06/2014