Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Heel kort, voldiep, gangetje, zonder frass, langs de hoofdnerf. Het mijntje zet zich voort in een met frass bedekte buis van spinsel; de larve veroorzaakt dan vernstervaat. Uiteindelijk bijt de larve een dikke nerf door, waardoor het blad een trechter vormt waarin de larve leeft.

mine Very short, full-depth corridor, without frass, along the midrib. The corridor continues in a tube of silk, covered with frass; the larva then causes window feeding. Eventually the larve cuts a thick vein, wich causes the leaf to form a funnel, in which the larva lives.

waardplanten: Adoxaceae, monofaag

hostplants: Adoxaceae, monophagous

Viburnum lantana, opulus.

fenologie Larven in juni-augustus (Bradley ea, 1973a).

phenology Larvae in June - August (Bradley ao, 1973a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX nor recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2010).

larve Kop geelbruin; prothoracale plaat geelbruin tot glanzend groen, opzij acher met zwartbruine tekening. Lichaam bleek groenig; pinacula niet opvallend; anale plaat beelkgroen met bruine tekening; anale kam geelachtig. Borstpoten lichtbruin (Bradley ea, 1973a).

larva Head brownish yellow; prothoracic plate similar or shining green, marked with blackish brown postero-laterally; abdomen pale green; pinacula concolorous with integument; anal plate green, marked with brown; anal comb yellowish; thoracic legs light greenish brown (Bradley ao, 1973a).

synoniemen Acalla, Acleris logiana auct.

synonyms Acalla, Acleris logiana auct.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Hering (1957a, 1961a), Klimesch & Skala (1936a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

07/04/2017