Acrolepiopsis vesperella (Zeller, 1850)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn op Tamus (links) en Smilax; uit Hering (1927a)

mine on Tamus (left) and Smilax; uit Hering (1927a)

Tamus edulis, Tenerife; uit Klimesch (1983a)

Acrolepiopsis vesperella mine

Tamus edulis, Teneriffa; from Klimesch (1983a)

Smilax aspera, Spanje, prov. Asturias, Gijon; © Jean-Yves Baugnée

Acrolepiopsis vesperella mine

Smilax aspera, Spain, prov. Asturias, Gijon; © Jean-Yves Baugnée

detail

detail

mijn Op Smilax maakt de jonge larve een kort gangetje dat bijna geheel met frass is gevuld; larer leeft de larve vrij aan de blad onderzijde, under een met frass overdekt spinsel. Op Tamus leeft de larve zijn hele leven in een zeer transparante voldiepe mijn die geen frass bevat; de mijn kan een blaas of gang zijn, of ook stervormig. Op beide planten heeft de verpopping plaats in een netormige cocon (Klimesch, 1983a).

mine On Smilax the young larva makes a short corridor which almost completely is filled with frass; later the larva lives free at the leaf underside, under a frass-covered web. On Tamus the larva lives its whole life in a very transparant full depth mine free of frass; the mine may be a corridor, blotch, or a star. In both plants the pupation occurs in a net-like cocoon (Klimesch, 1983a).

waardplanten: Dioscoreaceae, Smilacaceae; nauw polyfaag

hostplants: Dioscoreaceae, Smilacaceae; narrowly polyphagous

Dioscorea communis; Smilax aspera, canariensis.

fenologie Larven maart (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan; ook Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and the Balkan; also Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Acrolepia smilaxella Millière, 1874; A. tami Hering, 1927.

synonyms Acrolepia smilaxella Millière, 1874; A. tami Hering, 1927.

opmerkingen De mijnen, en zelfs het uiterlijk van de larven, verschillen tussen Smilax en Tamus. Omdat er geen verschillen bekend zijn tussen uitgekweekte imagines worden ze toch tot één soort gerekend. Hering (1957a) ziet ook verschillen tussen Smilax-mijnen van de Canarische Eilanden en het Middellandse Zee-gebied.

notes The mines, and even the larvae, on Smilax and Tamus are rather different. Because no differences have been found between reared adults they nevertheless are considered conspecific. Hering (1957a) also sees differences between Smilax mines from the Canary Islands and fom the Mediterranean.

literatuur

references

Gaedike & Baldizzone (2008a), Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1942a, 1983a), Maček (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

10/02/2017