Adscita geryon (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Zygaenidae

mijn Jonge larven maken een aantal slordige vrij grote vlekmijnen. De opening van de mijn is spleetvormig en ligt aan de zijkant. De mijnen bevatten geen of weinig frass. De onderzijdige opening waardoor de larve zich toegang heeft verschaft is onregelmatig-rond. Oudere larven leven vrij op de plant.

mine Young larvae make a number of rather large, untidy fleck mines. The opening of the mine is a slit at the side. The mines contain little of no frass. The lower-surface opening, by which the larva has entered the mine, is irregularly roundish. Older larvae live free on the plant.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Helianthemum nummularium.

fenologie Larven van juli tot mei het volgend jaar (Tremewan, 1985a).

phenology Larvae from July till May the following year (Tremewan, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Engeland-Ukraïne; niet in Ierland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line Britain-Ukraine; not in Ireland (Fauna Europaea, 2009).

larve Zie Tremewan (1985a).

larva See Tremewan (1985a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Ino, Procris geryon.

synonyms Ino, Procris geryon.

opmerkingen Bovenstaande beschrijving van de mijn is hoofdzakelijk gebaseerd op Hering (1957a). Maar opgemerkt moet worden dat Ebert & Lussi (1994a) met geen woord gewag maken van minerend gedrag.

notes The description of the mine above is based mainly on Hering (1957a). However, it should be noted that Ebert & Lussi (1994a) do not at all mention a mining behaviour in this species.

literatuur

references

Ebert & Lussi (1994a), Fernández-Rubio (1995a), Hering (1957a, 1964a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Skala (1948a), Szőcs (1977a), Tremewan (1985a)

25/10/2014