Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Depressariidae

Centaurea macrocephala, België, prov. Namen, Grand-Leez: venstervraat; © Jean-Yves Baugnée

Agonopterix arenella: window feeding on Centaurea macrocephala

Centaurea macrocephala, Belgium, prov. Namur, Grand-Leez: window feeding; © Jean-Yves Baugnée

larve

Agonopterix arenella: larva

larva

mijn Kort voldiep gangmijntje. De larve verlaat al spoedig de mijn, en leeft daarna in een spinsel aan de onderzijde van het blad, van waaruit hij vensters vreet; bij Centaurea en Serratula leeft de larve in een naar beneden opgerold blad.

mine Short full depth corridor. The larva soon leaves its mine, and then lives in a spinning at the leaf underside, from where it causes window feeding. In Centaurea and Serratula the larva lives in a leaf rolled downwards.

waardplanten: Asteraceae (+ Caprifoliaceae); nauw polyfaag

hostplants: Asteraceae (+ Caprifoliaceae); narrowly polyphagous

Arctium lappa; Carduus; Carlina vulgaris; Centaurea jacea, macrocephala, nigra, scabiosa; Cirsium arvense, vulgare; Knautia; Onopordum acanthium; Serratula tinctoria; Sonchus.

fenologie Larven in mei-begin augustus (Harper, Langmaid & Emnmet, 2002a).

phenology Larven in May - early August (Harper, Langmaid & Emnmet, 2002a).

BENELUX

BE waargenomoen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, except the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve met gelige of lichtbruine kop en prothoracale plaat. De plaat heeft aan elke zijde een donkere vlek. Lichaam, inclusief anale plaat en poten bleekgroen tot gelig (Harper, Langmaid & Emmet, 2002a).

larva Larva with pale brown or yellowish head. Prothoracic shield also pale with a black spot at each side. Body, anal shield and thoracic feet pale green or yellowish; dorker dorsal and subdorsal lines. Pinacula black (Harper, Langmaid & Emmet, 2002a).

pop Beschreven door Patocka (1989a) en Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patocka (1989a) and Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Merkwaardigerwijze wordt deze soort niet genoemd door Hering (1957a).

notes Remarkably, this species is not mentioned by Hering (1957a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Corley, Marabuto & Pires (2007a), Hannemann (1995a), Harper, Langmaid & Emmet (2002a), Huemer (2012a), Huisman (2012a), Klimesch (1959a), Kuchlein & Donner (1993a); Kuchlein & de Vos (1999a), Patocka (1989a), Patočka & Turčáni (2005a).

09/04/2017