Agonopterix fruticosella (Walsingham, 1903)

Lepidoptera, Depressariidae

Bupleurum rigidum, Spanje; uit Hering (1936b)

Agonopterix fruticosella mines

Bupleurum rigidum, Spain; from Hering (1936b)

mijn Relatief breed, bruinig, voldiep gangetje van ca 5 mm, zonder enige frass. De larve komt een klein stukje uit de mijn en veroorzaakt venstervraat, waarbij alleen de onderepidermis onverlet blijft. Tussen de mijn en het venster ligt een breed spoor van frass, dat in spinsel blijft hangen. Meestal verscheidene mijnen in een blad. Later leeft de larve vrij onder een spinsel, nog weer later in een met spinsel vastgezette omgeslagen bladrand.

mine Relatively broad, brownish, full depth corridor of about 5 mm, without any frass. The larva emerges a short distance from the mine and causes window feeding, in which only the lower epidermis remains intact. Between the mine and the window lies a broad trace of frass, that keeps in place because of threads of silk. Mostly several mines in a leaf. Later the larva lives free under a spinning, even later in a folded leaf margin, fastened with silk.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Bupleurum rigidum.

fenologie Larven verzameld in eind juni.

phenology Larvae collected in end June.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Iberia (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spouthern France, Iberia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Agonopterix, Depressaria rebeli Hering, 1936.

synonyms Agonopterix, Depressaria rebeli Hering, 1936.

literatuur

references

Hering (1936b, 1957a).

modif. 1.xi.2009