Agonopterix nodiflorella (Millière, 1866)

Lepidoptera, Depressariidae

mijn Een aantal draadvormige bladslippen worden door de jonge larven geheel leeggeten; ze worden volledig doorzichtig, met hier en daar een frasskorrel. Oude larven leven tussen samengeponnen bladslippen.

mine A number of the hair-fine leaf segments are fully mined out by the young larvae; they become completely transparant with here and there a frass grain. Older laervae live free between spun leaf segments.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Ferula communis.

fenologie Larven in maart, april.

phenology Larvae in March, April.

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa, inclusief de Middellandse Zee-Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe South Europe, including the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

larve Minerende larve groen met zwarte kop (Hering, 1957a).

larva Mining larva green, head black (Hering, 1957a).

literatuur

references

Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Hering (1957a), Szőcs (1977a).

03/03/2012