Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)

Lepidoptera, Depressariidae

mijn Kort voldiep gangmijntje. De larve leeft betrekkelijk lang als mineederer, maar verlaat uiteindelijk de mijn, en leeft daarna onder een spinsel langs de hoofdnerf aan de onderzijde van het blad, van waaruit hij vensters vreet.

mine Short, full depth corridor. The larva relatively long lives as a miner, but finally leaves the mine and continues living in spinning along the midrib at the leaf underside, from where windows are eaten in the leaf.

waardplanten: Asteraceae; oligofaag

hostplants: Asteraceae; oligophagous

Arctium; Carduus; Centaurea; Cirsium arvense, vulgare; Cynara; Mycelis muralis; Serratula.

In Engeland alleen bekend van Carduus en Cirsium en waarschijnlijk zijn dit dan ook de belangrijkse waardplanten. Maček (1999a) is de enige die Mycelis noemt.

In Britain known only from Carduus and Cirsium, probably the most important host plants. Maček (1999a) is the only author who mentions Mycelis.

fenologie Larven van juli tot begin augustus (Harper, Langmaid & Emnmet, 2002a).

phenology Larvae from July till early August (Harper, Langmaid & Emnmet, 2002a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve met zwarte kop en prothoracale plaat; lichaam, poten en anale plaat appelgroen; pinacula grijs.

larva Larva with black head and prothoracal shield. Body, thoracal feet and anal shield apple green; pinacula grey.

pop Beschreven door Patocka (1989a) en Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patocka (1989a) and Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Hannemann (1995a), Harper, Langmaid & Emnmet (2002a), Hering (1957a), Huisman (2012a), Klimesch (1959a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Patocka (1989a),, Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a).

09/04/2017