Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)

Lepidoptera, Depressariidae

mijn Klein onregelmatig voldiep mijntje. De larve verlaat al spoedig de mijn en leeft verder tussen samengesponnen bladeren (Harper, Langmaid & Emmet, 2002a).

mine Small, irregular full depth mine. The larva soon leaves the mine and continues feeding among spun leaves (Harper, Langmaid & Emmet, 2002a).

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Daucus carota; Distichoselinum tenuifolium; Laserpitium gallicum.

fenologie Larven in juni-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Ierland tot Corsica, Italië, Griekenland en Roemenië, en van Polen tot het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Ireland to Corsica, Italy, Greece, and Romania, and from Poland to the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve groen met donkerder lengtelijnen; kop bruinzwart, prothoracale plaat bruin, zwart gerand; poten groen, pinacula zwart.

larva Larva green with darker length lines; head brownish black; prothoracal shield brown, bordered with black; thoracal feet green, pinacula black.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Corley (2005a), Hannemann (1995a), Harper, Langmaid & Emmet (2002a), Hering (1957a), Klimesch (1959a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a).

06/04/2017