Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)

Lepidoptera, Depressariidae

Senecio doria, Spanje; uit Hering (1936b)

Agonopterix senecionis mine

Senecio doria, Spain; from Hering (1936b)

mijn Zeer grote, langgerekte, voldiepe, bruinige blaasmijn, ofwel langs de hoofdnerf, dan wel vlakbij de bladrand. In de mijn wordt spinsel afgezet, deel in de vorm van een spinselbuis, waardoor de mijn tamelijk sterk samentrekt en eventueel de bladrand omrolt. De frass wordt deels naar buiten gewerkt, de rest komt terecht in het oudste, nauwe deel van de mijn. Verpopping extern.

mine Very large, elongate, full depth, brownish blotch, either along the midrib or following the leaf margin. Silk is deposited in the mine, partly in the form of tube, causing the leaf to contract rather stropngly and the leaf margin the roll over. Part of the frass is ejected; the remainder is deposited in the oldest, narrow part of the mine. Pupation external.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Doronicum; Senecio doria, doronicum, nemorensis, ovatus, sarracenicus.

fenologie Larven van mei tot juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae from May till July Hering (1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en de Baltische Staten tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Roemenië; ook in Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and the Baltic States to the Iberian Peninsula, Italy, and Romania; also in Central Russia (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Depressaria sarracenella (Rössler, 1866).

synonyms Depressaria sarracenella (Rössler, 1866).

literatuur

references

Baran (2013a), Deschka & Wimmer (2000a), Hannemann (1995a), Hering (1936b, 1957a), Klimesch (1959a), Klimesch & Skala (1936a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala (1950a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a), Wieser & Huemer (1997a).

06/04/2017