Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)

Lepidoptera, Incurvariidae

mijn Ovipositie onderzijdig. Vandaar slingert een lang, slanke gang door het blad. Deze verbreedt zich vrij plotseling tot een voldiepe blaas. Hieruit wordt vervolgens een ronde uitsnede geknipt, waarin de larve zich vrij over het blad beweegt. Vanuit dze zak maakt de larve nu vlekmijnen. Wanneer de zak voor de groeiende larve te klein is geworden wordt uit zo'n vlekmijn een nieuwe zak geknipt.

mine Oviposition lower-surface. From here a slender, long corridor winds through the leaf. The corridor widens rather suddenly into a full depth blotch. From this blotch a circular excision is cut, in wich the larva then is able to move freely over the leaf, and starts making fleck mines. When the case becomes too small to accomodate the growing larva, a new case is cut out af such a fleck mine.

waardplanten: Saxifragaceae, oligofaag

hostplants: Saxifragaceae, oligophagous

Ribes alpinum, uva-crispa; Saxifraga rotundifolia.

fenologie Larven vanaf juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (van Nieukerken ea, 1993a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (van Nieukerken ao, 1993a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën, Italie en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia tot the Pyrenees, Italy, and Romania (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Incurvaria trimaculella Herrich-Schäffer, 1854.

synonyms Incurvaria trimaculella Herrich-Schäffer, 1854.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Hering (1924a,b, 1957a), Huber (1969a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a)

02/04/2017/p>