Ancylis badiana (Denis & Schiffermmüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Klein voldiep blaasmijntje; oudere larven tussen samengesponnen bladeren (Robbins, 1991a).

mine Small full depth blotch; older larvae free among spun leaves (Robbins, 1991a).

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Lathyrus pratensis; Melilotus; Trifolium.

Lathyrus pratensis is de vornaamste waardplant.

Lathyrus pratensis is the preferred hostplant.

fenologie Twee generaties.

phenology Two generations.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, Griekenland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, Greece excepted (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen Ook al omdat deze, in West Europa vrij gewone, soort door Hering (1957a) niet als mineerder wordt genoemd, is nader onderzoek naar de biologie ervan noodzakelijk.

notes If only because this species, a rather common one in western Europe, is not mentioned as a leaf miner by Hering (1957a), more details of its biology is mandatory.

literatuur

references

Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a).

modif. 31.iii.2009