Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Voldiepe, onregelmatige gang of blaas; de larva maakt verscheidene mijnen. Frass korrelig, wordt voor een deel naar buiten gewerkt. Mijnen soms met spinsel verbonden, waarin de frasskorrels blijven hangen. Oudere larven leven vrij tussen samengesponnen topbladeren.

mine Full depth irregullar gallery or blotch; several mines are made by a larva. Frass granular; much of it is ejected. Mines may be connected by spinning, in which frass grains are trapped. Older larvae life free among the spun upper leaves.

waardplanten: Pedaliaceae, Plantaginaceae; zwak polyfaag

hostplants: Pedaliaceae, Plantaginaceae; weakly polyphagous

Anarrhinum; Antirrhinum; Kickxia; Sesamum indicum.

Op sesam een plaaginsect.

A pest on sesame (sesame leaf-roller).

fenologie Larven tussen juni en augustus.

phenology Larvae between June and August.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recoded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Tropen en Zuid-Europa; in noordelijke delen van Europa een schaarse trekvlinder.

distribution within Europe Tropics and southern Europe; in northern parts of Europe a rare migrant.

larve Groen, met zwarte pinacula; kop donkerbruin.

larva Green, with black pinacula; head dark brown.

literatuur

references

Hering (1957a).

05/02/2017