Antispilina ludwigi Hering, 1941

Lepidoptera, Heliozelidae

Persicaria bistorta, Duitsland; uit Hering (1941a)

Antispilina ludwigi mines

Persicaria bistorta, Germany; from Hering (1941a)

mijn De mijn begint bij een bruin ovipositie-litteken (Heliozelidae hebben een legboor), dat meestal niet ver van de hoofdnerf ligt. Vanaf dit punt ontwikkelt zich in alle richtingen een voldiepe blaasmijn. Meestal zijn er verscheidene in een blad, en vloeien dan vaak samen. In het centrum van de afzonderlijke mijnen, rondom het ovipositielitteken, een sterke concentratie van zwartgroene, korrelige frass. Op deze plaats wordt uiteindelijk een ronde of ovale uitsnede gemaakt, waarin de larve zich op de grond laat vallen om zich vervolgens te verpoppen.

mine The mine begins at a brown oviposition scar (Heliozelidae do have an ovipositor), mostly not far removed from the midrib. From this point a full depth blotch develops in all directions. Mostly there are several in a leaf, often coalescing. In the centre of the individual mines, around the oviposition scar, a strong accumulation of blackish green granular frass. Here eventually a round or oval excision is made, in which the larva drops to the ground, then pupates.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monophagous

Persicaria bistorta.

fenologie Larven in juli.

phenology Larvae in July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Tsjechië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany, Poland, Czechia (Fauna Europaea, 2010).

larve Groen, zonder borst- of buikpoten.

larva Green, without thoracic feet or prolegs.

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Uitzonderlijk zeldzaam.

notes Exceptionally rare.

literatuur

references

Borkowski (2003a), Buhr (1964a), Hering (1941a, 1957a), Liška ao (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala (1949a).

16/11/2016