Aphelia viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Leeft normaliter, niet als mineerder, op allerlei planten, maar zou een kort mijntje kunnen maken bij verscheidene coniferen (Robbins, 1991a).

mine Normally a non-miner on a variety of plants, can make a short mine in several conifers (Robbins, 1991a).

waardplanten:

hostplants:

Abies; Larix; Picea; Pinus.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE observed (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, mogelijk met uitzondering van Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, perhaps excluding Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve lichaam licht- tot donkergrijs, met opvallende witte pinacula; anale plaat heel licht gekleurd, prothoracale plaat iets donkerder, beide met een complexe tekening; kop lichtbruin met zwarte oogvlek en twee zwartbruine driehoekige vlekken aan de achterrand.

larva body light to dark grey with conspicuous white pinacula; anal plate almost white, prothoracic plate somewhat darker, both with complicated markings; head light brown with dark eye patch and two blackish brown triangular spots at the rear margin.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Kuchlein & Donner (1003a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a).

31/12/2011