Apterona nylanderi (Wehrli, 1927)

Lepidoptera, Psychidae

zak Larve in een slakkenhuisvormige zak, die hoger is dan breed. De larve maakt een aantal vlekmijntjes. De opening ervan is niet zuiver rond, en heeft geen rand van stoppels van doorgebeten spinseldraden omdat de larve de zak tijdens het eten niet met spinsel zekert.

case Larva in a helicoidal case, that is higher than wide. The larva makes a number of fleck mines. The opening is not precisely round, and lacks the fringe of stubbles of cut silk threads; this is because the larva does not secure the case to the leaf while eating.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Cistus.

fenologie Larven vanaf maart.

phenology Larvae from March on.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spaanse en Franse Pyreneeën (Hering, 1957a).

distribution within Europe Spanish and French Pyrenees (Hering, 1957a).

literatuur

references

Hering (1936b, 1957a).

modif. 11.ii.2009