Archips oporana (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Jonge larven mineren een aantal kleine vlekmijntjes, vanuit een rond gaatje dat meestal aan de basis van de naald ligt. Gemineerde naalden zijn door een spinsel omgeven. De frass wordt naar buiten gewerkt en blijft ten dele in het spinsel hangen. Oudere larven leven vrij in een zijden buis tussen de naalden.

mine Young larvae make a number of tiny fleck mines, working from a round opening that usually is situated near the base of a needle. Mined needles are surrounded by spinning. The frass is ejected, part of it is trapped in the spinning. Older larvae live free in a silken tube among the leaves.

waardplanten: Cupressaceae, Pinaceae; nauw polypfaag

hostplants: Cupressaceae, Pinaceae; narrowly polyphagous

Abies alba; Juniperus; Larix; Picea; Pinus sylvestris.

fenologie Minerende larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in May - July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van Ierland en het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, except Ireland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Vuil-geelgroen met bruinzwarte pinacula; borstpoten zwart; kop donkerbruin of zwart, prothoracale plaat met bruinzwarte rand Bij sterke vergroting is te zien dat het lichaam bedekt is met minuscule zwarte doorntjes (Swatschek, 1958a; Patočka, 1960a; Bradley, Tremewan & Smith, 1973a).

larva Body dirty yellow-green with brownish black pinacula; thoracic feet black; head dark brown or black; protohracic plate with a brown black margin. Under strong magnification the integument appears to be covered by minute black spinules (Swatschek, 1958a; Patočka, 1960a; Bradley, Tremewan & Smith, 1973a).

synoniemen Archips piceana (Linnaeus, 1758).

synonyms Archips piceana (Linnaeus, 1758).

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Buhr (1935b), Hering (1957a), Huber (1969a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), De Prins & Steeman (2011a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a), Zoerner (1969a).

02/01/2013