Argyresthia aurulentella Stainton, 1849

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn De larve boort zich in een naald in en vreet die vervolgens geheel of gedeeltelijk leeg. Het gaatje waardoor hij naar binnen is gekomen wordt met spinsel dichtgemaakt. De larve verlaat de naald via hetzelfde, of een nieuw gaatje in de epidermis, en herhaalt deze procedure een aantal malen. De mijnen bevatten vrijwel geen frass. Verpopping in de grond.

mine The larva enters a needle by making a circular entrance, which is closed with silk. The needle is more or less completely mined out, after which the larva leaves the mine either througth the first opening, or by making a new one. This procedure is repeated a number of times. The mines hardly contain any frass. Pupation in the ground.

waardplanten: Cupressaceae, monofaag

hostplants: Cupressaceae, monophagous

Juniperus communis.

fenologie Larven in maart-april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March, April (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en de Baltische Staten tot de Pyreneeën, Sardinië, Italië en Macedonië, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and the Baltic States to the Pyrenees, Sardinia, Italy, and Macedonia, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam vuilgroen, aan het einde roodachtig; kop glanzend zwart, protharacale en anale plaat zwartbruin met olijfbruin centrum.

larva Body dirty green, reddish towards the end. Head shining black, prothoracic and anal plate blackish brown with an olive brown centre.

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Hering (1957a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Stigter & van Frankenhuyzen (1992a), Szőcs (1977a).

04/04/2017