Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera, Yponomeutidae

op Alnus, Betula

on Alnus, Betula

gal: De larve leeft als boorder in een jonge scheut in in een mannelijk katje, dat als gevolg daarvan ietwat vervormt. An de zijkant van het katje is een opening, waardoor frass naar buiten wordt gewerkt.

gall: The larva lives as a borer in a young shoot or in a male catkin. The catkin becomes somewhat distorted; it has an opening at the side, through which frass is elected.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Betula pendula, pubescens.

Dat ze ook leven in de mannelijke katjes van Quercus, zoals Baldizzone (2008a) schrijft lijkt niet zo waarschijnlijk, gezien de heel andere bouw van de katjes.

That they live also in the catkins of Quercus, as is stated by Baldizzone (2008a), does not seem probably, given the very different structure of oak male catkins.

literatuur:

references:

Agassiz (1996a), Buhr (1964a), Baldizzone (2008a), Bengtsson & Johansson (2011a), Huemer (2012a), Leutsch (2011a).

26/01/2014