Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Leeft normaliter, niet als mineerder, polyfaag op Ericaceae en andere planten, maar zou een kort mijntje kunnen maken bij verscheidene coniferen (Robbins, 1991a).

mine Normally a polyphagous non-miner on Ericaceae and other plants, can make a short mine in several conifers (Robbins, 1991a).

waardplanten:

hostplants:

Abies; Larix; Picea; Pinus.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE observed (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve lichaam heldergroen zonder herkenbare pinacula; prothoracale plaat glanzend groen; kop zeer licht bruin, ongetekend.

larva body bright green without recognisable pinacula; prothoracic plate shining green; head very light brown, without markings.

synoniemen Argyrotaenia pulchellana Haworth, 1811.

synonyms Argyrotaenia pulchellana Haworth, 1811.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a).

02/01/2013