Aristaea pavoniella (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Gracillariidae

Bellidiastrum michelii, Zwitserland, Graubünden, Schuders, 1512 m © Sifra Corver

Aristaea pavoniella: mine on Bellidiastrum michelii

Bellidiastrum michelii, Switzerland, Graubünden, Schuders, 1512 m © Sifra Corver

larve

Aristaea pavoniella: larva

larva

anders aspect

Aristaea pavoniella: larva

another view

mijn De mijn begint met een heel ondiepe, onderzijdige gang; deze gaat over in een grote, sterk opgeblazen, voldiepe vouwmijn die aan de bladbovenzijde een opvallende, scherpe kiel vertoont. In deze kiel bevindt zich een cocon, waarin de larve zich tijdens eetpauzes terugtrekt. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins with a very shallow lower-surface corridor. This continues in a large full depth tentiform mine, that is strongly puckered. Its upper surface shows a distinct keel. Within this keel the larva has spun a cocoon, in which it retires during feeding pauses. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Aster alpinus, amellus; Bellidiastrum michelii (= Aster bellidiastrum).

Hering (1921a) vermeldt ook Aster tripolium, maar dat wordt later niet meer herhaald, ook niet door hemzelf.

Hering (1921a) also mentions Aster tripolium, but this is not repated later, not even by himself.

fenologie Larven in juni-juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - July and September - October (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Italië; daarnaast ook Midden- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to Italy; moreover Central and South Russia (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Micrurapteryx pavoniella.

synonyms Micrurapteryx pavoniella.

literatuur

references

Baran & Rynarzewski (2008a), Hartig (1939a), Hering (1921a, 1928a, 1957a), Klimesch (1950c, 1951b), Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

06/09/2015