Aspilapteryx spectabilis Huemer, 1994

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Niet bekend.

mine Unknown.

waardplanten: Plantaginaceae, nauw monofaag?

hostplants: Plantaginaceae, narrowly monophagous?

Plantago atrata?

De associatie deze plant wordt verondersteld wegens de veronderstelde monofagie van de soortengroep, en het locaal voorkomen van de plant.

The association with this plants is assumed because of the apparent monophagy of the species group, and the local occurrence of the plant.

verspreiding binnen Europa Oostenrijk, Tirol, ca 2200-2500 m.

distribution within Europe Austria, Tyrol, c. 2200-2500 m.

literatuur

references

Huemer (1994a).

modif. 19.vii.2009