Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Betula pubescens, Ede

Atemelia torquatella mine

Betula pubescens, Ede

zelfde mijn, onderzijde

Atemelia torquatella mine

same mine, underside

mijn Een zeer transparante blaasmijn, zonder begingang, met gewoonlijk verscheidene hardrose gemarmerde larven. Gewoonlijk begint de mijn bij de basis van de hoofdnerf. De meeste frass wordt uit de mijn verwijderd. Een deel van de uitgeworpen frasskorrels blijft echter hangen in een ijl spinsel dat de larven tijdens uitstapjes aan de bladonderzijde hebben gemaakt. De larven kunnen de mijn verlaten en elders herbeginnen. Ze overwinteren in de mijn elk in een schijfvormige cocon.

mine A very clear blotch, without preceding corridor, usaally harbouring several crimson marbled larvae. The mine mostly begins near the base of the midrib. Most frass is ejected from the mine, but part of the grains are trapped in a loose spinning below the leaf, that has been made by the larvae during excursions. The larvae can leave their mine and restart elsewhere. They hibernate individually in a discoid cocoon.

waardplanten: Betulaceae, Ulmacee; nauw polyfaag

hostplants: Betulaceae, Ulmacee; narrowly polyphagous

Alnus; Betula nana, pendula; Ulmus campestris, minor.

In Engeland normaliter alleen op berk. In Schotland is echter een larve gevonden op Myrica gale, die hierop zijn volledige ontwikkeling doorliep (Beavan & Heckford, 2012a).

In Britain normally only on Birch. However, in Schotland a larva has been found mining on Myrica gale, that completed its development on that plant (Beavan & Heckford, 2012a).

fenologie Larven in augustus-october (Agassiz, 1996a).

phenology Larvae in August - September (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Macedonië, en van Engeland tot Noord-Rusland en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Pyrenees, Italy, and Macedonia, and from Britain to northern Russia and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

pop Afgebeeld door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Illustrated by Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bachmaier (1965a), Beavan & Heckford (2012a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935a), Grandi (1931a, 1933a), Hartig (1939a), Hering (1921b, 1927b, 1930e, 1957a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Lhomme (1934b), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Ritter (1931a), Schütze (1931a), Skala (1951b), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1981a), Viramo (1962a), Wörz (1957a), Zoerner (1969a).

02/04/20177