Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)

Lepidoptera, Crambidae

Inula conyzae, België, prov. Namur, Saint-Servais, carrières d'Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

Atralata albofascialis mines

Inula conyzae, Belgium, prov. Namur, Saint-Servais, carrières d'Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

zelfde mijnen, doorzicht

Atralata albofascialis mines

same mines, lighted from behind

mijn Grote bruine blaasmijn in de grondbladeren; frass verspreid in de mijn; niet zelden verscheidene larven in een mijn, die dan een groot deel van het blad inneemt. Verpopping buiten de mijn.

mine Large brown blotch in the lower leaves. Frass dispersed in the mine. Not infrequently several larvae in a mine, that then occupies a large part of the leaf. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Inula conyzae, oculus-christi.

fenologie Larven tussen mei en augustus in twee generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae from May till August in two generations (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Langohr & Schreurs, 1987a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Langohr & Schreurs, 1987a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa vrijwel geheel Europa, met uitzondering van de Britse Eilanden en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost entire Europe, with exception of the British Isles and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), Kasy (1987a), Langohr & Schreurs (1987a), De Prins & Steeman (2011a), Szőcs (1977a).

14/01/2013