Bedellia ehikella Szöcs, 1967

Lepidoptera, Bedelliidae

mijn Afgezien van de waardplant is er geen verschil met de mijn van Bedellia somnulentella.

mine Apart from the hostplant there is no difference with th mine of Bedellia somnulentella.

waardplanten: Convolvulaceae, nauw monofaag

hostplants: Convolvulaceae, narrowly monophagous

Convolvulus cantabrica.

fenologie Er zijn drie generaties, met larven in eind mei-begin juni, juli, en de tweede helft van augustus (Szőcs, 1967a).

phenology There are three generations, with larvae in end May - early June, July, and late-August (Szőcs, 1967a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje, Sardinië, Italië, Kroatië, Tsjechië, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain, Sardinia, Italy, Croatia, Czechia, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve Kort beschreven door Szőcs (1967a).

larva Briefly decribed by Szőcs (1967a).

pop Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baraniak (1996a), Baryshnikova (2007a), Nel & Varenne (2004a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1967a, 1977a, 11981a).

16/01/2017