Bedellia silvicolella Klimesch, 1968

Lepidoptera, Bedelliidae

Convolvulus floridus, Tenerife; uit Klimesch (1979a)

Bedellia silvicolella mines

Convolvulus floridus, Teneriffa; from Klimesch (1979a)

mijn Ovipositie aan de bladonderzijde, nabij een nerf. Aanvankelijk wordt dan een slanke gang gemaakt met een centrale, brede, soms de hele gang vullende, frasslijn. Na de eerste vervelling maakt de larve steeds grotere, bruinige, voldiepe, vlekmijnen, vaak op verschillende bladeren. De ingang tot de mijnen is altijd onderzijdig. Tijdens de verplaatsingen, en voorafgaand aan het binnendringen in het blad wordt een ijl web van spinsel aangelegd, waarin frasskorrels blijven hangen.

mine Oviposition at the leaf lower surface, near a vein. At first a slender corricor is made, with a thick, central frass line that sometimes occupies the entire witdth. After the first moult the larva makes gradually larger, brownish, full depth fleck mines, often in different leaves. The entrance to the mines always is at the lower surface. During movements, and before entering into a leaf a loose web is made, where frass grains use to be trapped.

waardplanten: Convolvulaceae, monofaag

hostplants: Convolvulaceae, monophagous

Convolvulus canariensis, floridus.

fenologie Larven in februari.

phenology Larvae in February.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Tenerife (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands, Teneriffa (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Klimesch (1968a); opvallend een is subdorsale, zeer hoge papil op de metathorax, die aan de top een borstel draagt.

larva Described by Klimesch (1968a). striking is a subdorsal, very high papilla on the metathorax, that bears a seta on its tip.

pop Zie Klimesch (1968a).

pupa See Klimesch (1968a).

literatuur

references

Klimesch (1968a, 1979a).

modif. 13.ix.2009