Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)

Lepidoptera, Nepticulidae

Malus domestica, België, prov. Luik, Aubel © Jean-Yves Baugnée

Bohemannia pulverosella: mine on Malus domestica

Malus domestica, Belgium, prov. Liège, Aube; © Jean-Yves Baugnée

Malus domestica, België, prov. Namen, Olloy-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

Bohemannia pulverosella: mine on Malus domestica

Malus domestica, Belgium, prov. Namur, Olloy-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

uitsnede aan de achterzijde, op de rand van de mijn

Bohemannia pulverosella: mine on Malus domestica

exit slit at the underside, at the very margin of the mine

ander mijn, met larve

Bohemannia pulverosella: mine on Malus domestica

another mine, with larva

Malus domestica, België, prov. Namen, Matagne-la-Grande, Commune Doische; © Steve Wullaert

Bohemannia pulverosella: mine on Malus domestica

Malus domestica, Belgium, prov. Namur, Matagne-la-Grande, Commune Doische; © Steve Wullaert

boogsnede

Bohemannia pulverosella: exit slit of mine

exit slit

mijn Ei aan bladonder- of bovenzijde, in de buurt van de bladrand. De mijn begint als een smalle gang, sterk gekronkeld, tenzij hij langs de bladrand loopt. De gang gaat plotseling over in een langgerekte blaas, die vaak de oorspronkelijke gang overloopt. Frass bruin; het vult bijna de hele begingang; in de blaas in de frass geconcentreerd nabij de overgang gang-blaas. De larve verlaat de mijn via een onderzijdige snede aan de rand van de mijn. ((Bij Ectoedemia atricollis, waarvan de mijn wel op die van pulverosella lijkt, is de snede bovenzijdig; bovendien treedt atricollis veel later in het jaar op.)

mine Egg either at upperside or underside of the leaf, close to the leaf margin. The mine begins as a narrow corridor which is strongly contorted, unless it lies close to the leaf margin. The corridor abruptly widens into an elongate blotch, that often runs over the initial corridor. The frass is brown; it almost fills the initial corridor; in the blotch it is concentrated in its first section. Pupation external; exit slit invariably in the lower epidermis ((In Ectoedemia atricollis, of which the mine bears some resemblance to the one of pulverosella the exit slit is in the upper epidermis; moreover, atricollis is much later in the year.)

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Malus domestica, x purpurea, sylvestris.

In de oudere literatuur ook vermeld van Prunus domestica en Pyrus communis; voorzover bekend is dit niet door kweken bevestigd.

In the older literature also mentioned from Prunus domestica and Pyrus communis; as fas is known this has not been confirmed by breeding.

fenologie Larven in de juni-juli (Emmet, 1983a).

phenology Larvae in June - July (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Ellis: Han-sur-Lesse).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Ellis: Han-sur-Lesse).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Iberia, Alpen, Slovenië en Bulgarijë, en van Ierland tot Centraal Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009; Laštuvka A & Z, 2008a).

distribution within Europe From Fennoscandia to Iberia, Alps, Slovenia, and Bulgaria, and from Ireland to Central Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009; Laštuvka A & Z, 2008a).

larve Geel (Emmet, 1983a); Gustafsson & van Nieukerken (1990a) geven een beschrijving van de larve.

larva Yellow (Emmet, 1983a); Gustafsson & van Nieukerken (1990a) give a description of the larva.

synoniemen Soliaula, Stigmella pulverosella.

synonyms Soliaula, Stigmella pulverosella.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935b, 1964a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1985a, 1988a), Huisman ao (2001a, 2004a), Johansson ao (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), Michna (1975a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1982a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a), Wullaert (2015a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

15/01/2017