Brithys crini (Fabricius, 1775)

Lepidoptera, Noctuidae

mijn Ovipositie gewoonlijk onmiddellijk onder de bloeiwijze, zelden op het blad. De jonge larve mineert vlak onder de epidermis. Frass wordt door openingen in de mijn naar buiten gewerkt. De oudere larve mineert niet meer maar leeft vrij, of boort in stengel en de vruchten.

mine Oviposition generally immediately below the inflorescence, rarely on a leaf. The young larva mines just below the epidermis. Frass is ejected through openings in the mine. The older larva does not mine any more but either lives free on the leaf or bores in stalk or fruits.

waardplanten: Amaryllidaceae, monofaag

hostplants: Amaryllidaceae, monophagous

Pancratium maritimum.

fenologie Larven van juli tot septemberin twee generaties.

phenology Larvae from July till September in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middelandse Zee-kust (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Coast of the Mediterranean (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Glottula pancrati (Cyrillo, 1787).

synonyms Glottula pancrati (Cyrillo, 1787).

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 19.ii.2009