Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Bucculatricidae

Ulmus minor, Duin en Kruidberg

17604

Ulmus minor, Duin en Kruidberg

mijn Kronkelend voldiep gangmijntje van max. 15 mm met een naar verhouding lange larvekamer. Zwarte frass in een centrale lijn, breed, maar wel een heldere zone aan weerszijden vrijlatend. Kenmerkend is dat de gang 2-4 korte, frass-vrije zijtakjes (blindzakken) heeft, meestal op het punt waar de gang een scherpe bocht maakt. De eerste is vaak interparenchymaal, dus lastig te zien; de volgende zijn voldiep en hebben aan het eind gewoonlijk een opening in de onderepidermis. De larve verlaat spoedig de mijn via een gaatje in de bladonderzijde, om vervolgens vrij op het blad te leven, waar hij vensters en gaten in vreet (Hering, 1957a; Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

mine Winding full depth corridor of maximally 15 mm long with a proportionally long larval chamber. Black frass in a central line, broad, but leaving a clear zone at either side. Characteristically the corridor has 2-4 short, frass-free, side branches (diverticula) occurring at points where the main corridor makes a sharp turn. The first one often is interparenchymatous, difficult to see therefore; the following ones usually have at their end an opening in the under epidermis. Older larvae live free on the leave, causing window feeding; the exit hole is in the underside of the leaf (Hering, 1957a; Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus mimor.

Burmann (1991a) noemt ook Tilia als waardplant.

Burmann (1991a) also mentions Tiliaas a host plant.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen in de prov. Brabant, voor 1980 (Phegea, 2007).

NE niet algemeen.

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE observed in the prov. of Brabant, before 1980 (Phegea, 2007).

NE uncommon.

LUX observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, met uitzondering van Ierland en het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Almost all of Europe, except Ireland and the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2007).

larve Minerende larve met een zwarte ventrale vlek op elk abdomensegment. Vrijlevende larven donkergroen van boven, geel van opzij en ventraal, met een paar subdorsale paarsbruine onderbroken lijnen (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

larva Mining larva with a black ventral spot on each abdominal segment. Free-living larva dull green above, pale yellow laterally and ventrally with some fragmented purplish subdorsal lines (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

pop Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a). In een ovaal coconnetje dat, in tegenstelling tot wat bij Bucculatrix regel is, geen lengteribbels heeft (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

pupa Described by Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a). Pupa in an oval cocoon that, contrary to what is usual in Bucculatrix, is not ribbed lengthwise (Langmaid, Porter & Collins, 2007a).

synoniemen Bucculatrix boyerella Duponchel, 1840.

synonyms Bucculatrix boyerella Duponchel, 1840.

opmerkingen Tot de publicatie van Langmaid, Porter & Collins werden in Nederland B. albedinella en B. ulmifoliae als synoniem beschouwd. Achteraf blijkt veel van het mijnenmateriaal van albedinella te behoren tot ulmifoliae.

notes Until the publication by Langmaid, Porter & Collins B. albedinella and B. ulmifoliae were taken to be synonyms in the Netherlands. An inspection the mine material of albedinella showed that much effectively belongs to ulmifoliae.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a, 2011a), Buhr (1937a), Burmann (1991a), Buszko (1992b), Hartig (1939a), Hering (1930e, 1957a), Huber (1969a), Kasy (1965a), Klimesch (1937b, 1956a), Klimesch & Skala (1936b), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid, Porter & Collins (2007a), Maček (1999a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1951a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a, 1981a), Zoerner (1969a).

07/04/2017