Bucculatrix benacicolella Hartig, 1937

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Larven dringen het blad vanaf de bladrand binnen, en maken op deze manier langerekte vlekmijnen die als een lichte zoom lang het blad lopen. Of hieraan nog een stadium voorafgaat, waarbij de larve in een gang leeft is niet bekend.

mine The larvae slit the leaf at the margin, and from there make elongated fleck mines, that are recognisable as a light seam along the leaf. It is not known if this stage is preceded by one in which the larva lives in a corridor.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia alba.

Hartig (1939a) noemt A. campestris, mogelijk onjuist.

Hartig (1939a) mentions A. campestris, possibly in error.

fenologie Larven gevonden in juni, maar waarschijnlijk zijn er meer generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae found in June, but probably there are more generations (Hering (1957a).

verspreiding binnen Europa Italië, Hongarijë, Servië, Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Italy, Hungaria, Serbia, Macedonia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Burmann (1991a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Klimesch (1950c), Szőcs (1977a).

modif. 7.viii.2009