Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn De larve mnaakt in de herfst een draaddunne gang met centrale frass-lijn; in het voorjaar wordt die voortgezet in een veel bredere gang, maar al spoedig gaat de larve vrij leven en maakt vanuit de bladonderzijde vlekmijnen. Volgens Klimesch (1937b) leeft de larve uiteindelijk als scheutboorder. Verpopping in een wittige, spoelvormige cocon zonder lengteribbels.

mine In autumn the larve makes a thread-thin corridor with a central frass line. In spring this is continued in a much wider corridor, but soon the larva leaves the mine, and starts making fleck mines, working at the leaf underside. According to Klimesch (1937b) the larve ultimately lives as a shoot borer. Pupation in a whitish, spindle-shaped cocoon without length ribs.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Gnaphalium; Helichrysum arenarium.

fenologie Van de herfst tot mei volgend jaar; een tweede larve-generatie, in juli, leeft vrij (Hering, 1957a).

phenology From autumn till May next year; a second larva generation, in July, lives free (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Dodinval, 1997a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Dodinval, 1997a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en de Baltische Staten tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Frankrijk tot Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden and the Baltic States to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from France to Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgeel, pronotum met zwarte punten (Hering, 1957a).

larva Pale yellow; pronotum with black points (Hering, 1957a).

pop Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Buhr (1935b), Burmann (1991a), Buszko (1992b), Dodinval (1997a), Hering (1957a), Klimesch (1937b), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a).

27/11/2012