Bucculatrix laciniatella Benander, 1931

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn Niet beschreven.

mine Not described.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia oelandica.

Oudere bronnen noemen als waardplant Artemisia laciniata, waaraan de soort zelfs zijn naam dankt. Volgens de Flora Europaea (2011) komt A. laciniata op Öland niet voor.

Older sources mention as host plant Artemisia laciniata, which even gave the species its name. According to the Flora Europaea (2011) that species does not occur in Öland.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Öland (Zweden) en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Öland (sweden) and South Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Klimesch (1937b), Hering (1957a), Svensson (1971a).

02/11/2011