Bucculatrix latviaella Šulcs, 1990

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn Alleen het imago is bekend. De meest waarschijnlijke waardplanten zijn Achillea millefolium of Leucanthemum vulgare. In Finland zou zijn waargenomen dat de larven leven op Erigeron acris (Bengtsson & Johansson, 2011a).

mine Only the adult is known. The most probable hostplants are Achillea millefolium or Leucanthemum vulgare. In Finland the larvae have been reported to feed on Erigeron acris (Bengtsson & Johansson, 2011a).

verspreiding binnen Europa Fennoscandia, Estland, Letland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Fennoscandia, Estonia, Latvia (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Šulcs (1990a).

02/11/2011