Bucculatrix orophilella Nel, 1999

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn hoewel de soort beschreven is aan de hand van uitgekweekt materiaal, is de mijn niet beschreven. Verpopping onder het blad in een witte, geribde, 4.5 mm lange cocon.

mine although the species is described after bred material, no details about the mine are given. Pupation under the leaf in a white, ribbed, 4.5 mm long cocoon.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia chamaemelifolia.

fenologie imagines in juli, augustus.

phenology adults in July, August

verspreiding binnen Europa Frankrijk, dép. Hautes-Alpes.

distribution within Europe France, dép. Hautes-Alpes.

literatuur

references

Nel (1999a), Huemer (2009a).

07/04/2017