Bucculatrix paliuricola Kuznetzov, 1960

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn Kort gngetje, dat zoch snel tot een blaasje verbreedt, zodat het eindresultaat peervormig is. Frass in het ganggedeelte een in brede band, die zich in het blaasje nog een eindweegs voortzet. Oudere larven leven vrij op het blad, waar zij venstervraat veroorzaken.

mine Short corrior, quickly widening into a blotch; the result is pyriform. Frass in the corridor section in a broad stripe, that continues for some length into the blotch. Older larvae live free on the leave, where they cause window feeding.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monofaag

Paliurus spina-christi.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 15.ii.2009