Bucculatrix pannonica Deschka, 1982

Lepidoptera, Bucculatricidae

Artemisia maritima, Oostenrijk, Burgenland, Neusiedlersee; uit Deschka (1982a).

Bucculatrix pannonica mine

Artemisia maritima, Austria, Burgenland, Neusiedlersee; from Deschka (1982a).

mijn De eerste mijn is een lange smalle, met frass gevulde, gang langs de bladrand; dee primaire mijnen zitten altijd in schaduwladeren. De vrilevende larve snijdt de bladrand open, atijd beginnend aan de top van een bladslip, en dringt vanuit de rand 0.3-3 mm het blad binnen.

mine The primairy mine is a long narrow corridor, containing frass, following the leaf margin; primary mines are alwaya made in shaded leaves. Secondary mines are made from the leaf margin, that is sliced open, almost always at or near the tip of a leaf segment; from here the larve mines 0.3 - 3 mm into the leaf blade.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia scoparia, santonicum.

fenologie Bivoltien, overwintering als ei of jonge larve (Patočka, 1996a).

phenology Bivoltine, hibernation as egg or young larva (Patočka, 1996a).

verspreiding binnen Europa Oostenrijk, Slowakijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Austria, Slovakia (Fauna Europaea, 2009).

larve Minerende larve geel met een donkerbruine kop; vrijlevende larve grijsgroen.

larva Mining larva yellow with dark brown head; older larvae are grey-green.

pop Beschreven door Patočka (1996a), Patočka (1996a) Patočka & Turčáni (2005a). De pop ligt in een slanke witte geribde cocon, vastgehecht aan de waardplant.

pupa Described by Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a). The pupa lies in a narrow white, ribbed cocoon, attached to the host plant.

literatuur

references

Deschka (1982a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Szabóky, Tokár, Liska & Pastorális (2009a).

24/10/2014